close
Livsstil

Har du for meget i gæld? Alt om gældssanering

Penge

Det er ikke det sjoveste at skulle betale en stor og håbløs gæld tilbage, som kommer til at tage dig evigheder at betale tilbage. Der er dog håb forude. Hvis ikke du har hørt om gældssanering før, så er du havnet det rigtige sted. Gældssanering kan nemlig være svaret på din håbløse gæld. Men hvad er en gældssanering?

 

Gældssanering

En gældssanering er en ordning, hvor din gæld enten kan blive slettet eller sat ned til et beløb, som du er i stand til at betale. Hvis gælden bliver sat ned, bliver der lavet en afdragsordning for resten af gælden. Skifteretten kan nemlig nedsætte din gæld til en procentdel af den oprindelige gæld, og som udgangspunkt omfatter en gældssanering alle dine kreditorer. Betalingen sker som en afdragsordning, hvor du kommer til at betale et vis beløb hver måned. Normalt er det en periode på 5 år. Beløbet som du skal betale fastsættes så du har et bestemt rådighedsbeløb og et beløb til dækning af faste udgifter. F.eks. husleje, el, vand og varme. Det kan også være du skal betale bidrag til a-kasse, børnepasning og for medicin. Alt dette er bergenet med i det samlede beløb. Hvis dit rådighedsbeløb og husleje svarer til dine indtægter, kan skifteretten faktisk afgøre om din gæld skal bortskaffes helt.

Gældssanering gælder dog ikke selskaber, foreninger og lignende. Dog kan enhver person søge om gældssanering.

 

Betingelser for gældssanering

Der er selvfølgelig nogle betingelser for gældssanering. Den første betingelse er, at du ikke har mulighed for at betale din gæld fuldt ud inden for en rimelig årrække, og at en gældssanering vil føre til en varig forbedring af din økonomi. Den anden betingelse er, at dine forhold og omstændighederne i øvrigt taler for en gældssanering. Man kan normalt ikke få gældssanering, hvis man har uafklarede økonomiske forhold. Altså hvis du er arbejdsløs, uden fast bopæl eller hvis du er studerende. Desuden vil du heller ikke kunne få gældssanering, hvis du har handlet uforsvarligt i økonomiske anliggender. Desuden hvis du har stiftet en ikke uvæsentlig gæld ved strafbare eller erstatningspådragende forhold. Og hvis du har undladt at afdrage på din gæld, selvom du har haft rimelig mulighed for det.

Du kan søge om gældssanering i den retskreds, hvor du bor. Når du har indleveret en ansøgning til skifteretten indkalder skifteretten dig til et normalt møde. Gældssanering omfatter al den gæld, som du har til dine kreditorer den dag, hvor skifteretten træffer afgørelse om at indlede gældssanering for dig. Det er desuden gratis at indgive en ansøgning om gældssanering til skifteretten. Udgifterne til skifterettens medhjælper, f.eks. en advokat, vil normalt blive betalt af statskassen. Anvender du selv en advokat eller revisor til hjælp i sagen skal du selv betale for disse udgifter.